SDH Klokočí

 

 

Vítáme Vás na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Klokočí.

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Klokočí se řídí podle platných stanov, registrovaných u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-6176/91-R dne 9.4.1991 se změnou ke dni 8.6.1993. Je organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a je začleněn ve vyšší organizační jednotce Sdružení hasičů okresu Přerov pod číslem 393-00427527.

 

Adresa pro doručování : 

Sbor dobrovolných hasičů Klokočí

Klokočí č. 80

753 61 Hranice IV

Datová schránka: yud8vxh

IČO :  65920635

 

Bankovní účet u Poštovní spořitelny :

234502492/0300

 

Náš Sbor dobrovolných hasičů v Klokočí byl založen v roce 1942. Současné vedení a členové sboru ctí odkaz našich bratrů a sester, kterí založili náš sbor z potřeby bojovat proti živlům, ohni a vodě.

Považujeme za potřebné si občas připomenout Hasičské desatero, které naši předchůdci vytvořili na základě vlastních zkušeností a které bychom měli ctít i v dnešní době :

 

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že Ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale sboru, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.